N3
Matematik 4 Repetition
Fullständig planering
vt 2016
Exponent 4 , Gleerups
ÅU
v. 3 Ti 19 Jan Trigonometriska ettan 11-16
        Additions- och subtraktionsformler 17-19
  To 21   Dubbla vinkeln (Halva vinkeln) 20-23
        Trigonometriska identiteter & Problemlösning 24-25
        Sinus- och Cosinusfunktionerna 27-30
v. 4 Ti 26 Förskjuta trigonometriska funktioner 31-34
      Tangensfunktionen 35-36
To 28 Summan av två trigonometriska funktioner 37-39
        Radianer och Cirkelsektor 40-44
      Trigonometri och radianer 45-48
v. 5 Ti 2 Feb Ekvationer: f(x)=konstant, sinus, cosinus och tangens 49-52
      Ekvationer: f(u)=f(v) 53-55
  To 4 Omskrivning av trigonometriska ekvationer, Problemlös 56-58,60
      Sammansatta och Inversa funktioner 72-78
    Logaritmfunktioner och Absolutbeloppet som funktion 79-86
v. 6 Ti 9   Skissning av grafer och tillhörande asymptoter 87-90
        Polynomdivision, Faktorsatsen och Restsatsen 92-96
  To 11   Polynomekvationer och Grafiska metoder 97-100
        Bevisföring 109-115
      Derivata av sammansatta funktioner, kedjeregeln 129-133
v. 8 Ti 23 Derivata av Trigonometriska funktioner 134-138
      Derivata av Exponential- och logaritmfunktioner 139-143
  To 25 Derivatan av en produkt OCH kvot av två funktioner 144-151
      Differentialekvationer 153-156
        Primitiva funktioner och Integraler 167-173
v. 9 Ti 01 Mar Grafiska och digitala metoder för bestämning av integraler 175-178
      Areaberäkning med integraler 179-185
  To 03 Integralberäkning och areaberäkning 186-187
        Slumpvariabel, täthetsfunktion, fördelningsfunktion 188-192
    Normalfördelning 192-195
v. 10 Ti 08   Allmänna volymsatsen 196-198
        Rotation kring x-axeln med skivmetoden 199-201
  To 10   Mer om rotationskroppar 202-203
      Rotation kring y-axeln med skivmetoden 204-206
    Det komplexa talplanet, Komplext tal 224-227
v. 11 Ti 15 Komplext talplan 228-229
      Komplext tal som vektor 230-233
  To 17 Cirkel i det komplexa talplanet 234-235
    Komplexa tal i polär form 236-238
      Addition och subtraktion med komplexa tal 240-243
v. 12 Ti 22 Multiplikation och division med komplexa tal 244-247
      Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 248-249
To 24 de Moivres formel 250-251
        Komplext tal på formen ex 252-254
        Ekvationer 255-256
v. 14 Ti 5 Apr Polynomekvationer zn=c 257-260
  To 07 Räkna tidigare givet Nationellt prov vt 2013
(Mer om polynomekvationer, överkurs)
(261-264)
v. 15 Ti 12 Blandade övningar och Tester kap 1-3  
  To 14 Blandade övningar och Tester kap 4-6
v. 16 Ti 19 Tidigare givet NaP 2013    
  To 21 Tidigare givet NaP 2013
  Fr   Prövning
Fredag 22 april
kl 14.30-17.30
Södra Aulan

Gratis nätchatt med blivande mattelärare mattecoach.se