E3IK
Matematik 3b
2016/2017
Matematik Origo 3b, Sanoma utbildning
ÅU
 Kap 1.1 
34 Wed 24 Aug Värdet av ett polynom 8-10
Thu 25 Multiplikation av polynom 11-12
Fri 26 Faktorisering av polynom 13-14
35 Wed 31   Enkla polynomekvationer 15-17
Thu 01 Sep Mer om polynomekvationer 18-20
Fri 02 Grafen till en polynomfunktion 21-23
36 Wed 07 Polynom och ekvationer av högre grad 24-28
Thu 08 Friluftsdag/uppstart Gymnasiearbete    
Fri 09 Förkortning och förlängning av rationella uttryck 29-30
37 Wed 14 Addition och subtraktion av rationella uttryck 31-32
Thu 15 Arbeta valfritt    
Fri 16 Multiplikation och division av rationella uttryck 33-34
38 Wed 21 Rationella funktioner 35-38
Thu 22 Gränsvärden 39-41
Fri 23 Blandade uppgifter 47-49
39 Wed 28   Problem och undersökningar eller arbeta valfritt 43
Thu 29 Arbeta valfritt    
Fri 30 Arbeta valfritt  
40 Wed 05 Oct PROV 1 Kap 1
Thu 06 Räta linjens ekvation 54-57  
Fri 07 Ekvationssystem 58-61  
41 Wed 12 Olikheter och system av olikheter 62-65  
Thu 13 Arbeta valfritt    
Fri 14 Linjär optimering 66-72  
42 Wed 19 Resonemang och Begrepp + arbeta valfritt 72  
Thu 20 Studiedag    
Fri 21 Sekantens lutning 73-75  
43 Wed 26 Gymnasiearbetsdag    
Thu 27 Tangentens lutning 76-81  
Fri 28 Klasskonferenser    
45 Wed 09 Nov Derivatans definition 82-85  
Thu 10 Utvecklingssamtal    
Fri 11 Resonemang och Begrepp + arbeta valfritt 81  
46 Wed 16 Att använda derivata 86-89  
Thu 17 Resonemang och Begrepp + arbeta valfritt 89  
Fri 18 Blandade uppgifter, 94-97
47 Wed 23 Problem och Undersökningar eller arbeta valfritt 92
Thu 24 PROV 2 Kap 2  
Fri 25 Prov tillbaka    
48 Wed 30 Derivatan av enkla potensfunktioner 102-105  
Thu 01 Dec Derivatan av polynomfunktioner 106-107  
Fri 02 Mer om derivatan av potensfunktioner 108-111  
49 Wed 07   Derivatan av e^x 112-115  
Thu 08 Ingen undervisning - Nationellt prov Ma 4    
Fri 09 Ingen undervisning - Rättningsdag Ma 4    
50 Wed 14 Resonemang och begrepp + arbeta valfritt 111  
Thu 15 Gymnasiearbetsdag  
Fri 16 Derivatan av e^kx och a^x 116-119  
51 Wed 21  Terminsavslutning - ingen lektion
  Thu 22  
  Fri 23  
   
2 Wed 11 Jan      
Thu 12      
Fri 13 Tillämpningar av derivatan 119-124  
3 Wed 18 Resonemang och begrepp + arbeta valfritt 124  
Thu 19 Blandade uppgifter 129-131  
Fri 20 Problem och undersökningar eller arbeta valfritt 127  
4 Wed 25 Blandade uppgifter 129-131  
Thu 26 PROV 3 Kap 3  
Fri 27 Gymnasiearbetesdag  
5 Wed 01 Feb Prov tillbaka    
Thu 02 Växande eller avtagande funktion 136-139  
Fri 03 Derivatans nollställen 140-144  
6 Wed 08   Kurvkonstruktion med hjälp av derivata 145-147  
Thu 09 Andraderivatan, konvexa och konkava funktioner 148-151  
Fri 10 Andraderivatan och lokala extrempunkter 152-154  
8 Wed 22 Extremvärdesproblem 155-158  
Wed 23 Resonemang och begrepp + arbeta valfritt 158
Fri 24 Problem och undersökningar eller arbeta valfritt 160  
9 Wed 01 Mar Blandade uppgifter  163-165  
Thu 02 Prov 4 Kap 4  
Fri 03 Prov åter    
10 Wed 08 Vad är en primitiv funktion?  170- 172  
Thu 09 Primitiva funkt: Potensfunkt, Exponentialfunkt 173-175
Fri 10 Primitiva funktioner med villkor 176-178
11 Wed 15   Arean under en kurva 179-183  
Thu 16 Samband mellan derivata och integral 184-188  
Fri 17 Arean av områden mellan två kurvor 189-192  
12 Wed 22 Tillämpning av integraler 193-196  
Thu 23 Resonemang och begrepp + arbeta valfritt 196
Fri 24 Problem och undersökningar eller arbeta valfritt 199  
13 Wed 29 Blandade uppgifter 201-203  
Thu 30 PROV 5 Kap 5  
Fri 31 Talföljder och mönster 208-210  
14 Wed 05 Prov åter  
Thu 06 Nationellt prov Svenska  
Fri 07 Geometrisk talföljd 211-213  
16 Wed 19 Apr Nuvärde 214-215  
Thu 20 Geometriska summa 216-219  
Fri 21 Annuitetslån 220-221  
17 Wed 26 Apr Problem och undersökningar eller arbeta valfritt 224
Thu 27 Hvitfeldtskadagen    
Fri 28      
18 Wed 03 May      
Thu 04      
Fri 05 LOV  
19 Wed 10 Tidigare givna Nationella prov + Egen repetition    
Thu 11   Tidigare givna Nationella prov + Egen repetition  
Fri 12   Tidigare givna Nationella prov + Egen repetition    
20 Wed 17 NATIONELLT PROV 08.00-10.00, 10.30-12.30  
Thu 18 ingen lektion  
Fri 19 ingen lektion  
21 Wed 24 Nationellt prov åter och meddelande av betyg  
Thu 25 Kristi Himmelfärds dag  
  Fri 26 Lov  
22 Wed 31  (sista dag betygssättning: 29 maj???)  
Thu 01 Jun    
  Fre 02   Studentdagen